PSA armaturna spojnicaobezbeđuje neprekidno armiranje za sve tipove prefabrikovanih betonskih jedinica


TSE armaturna spojnica je izrađena od armaturnog čelika standarda B450C, B500B ili B500C prema EN 10080 i BS4449, iskovana na jednom kraju i zatim valjana metričkim navojem. Krajnji prečnik je uvećan više od prečnika armature da bi se povećala čvrstoća navoja za zatezna i smična opterećenja. Za povezivanje sa PSA spojnicom za pojačanje, TSE spojnica se uvrne u spojnicu PKB celom dužinom navoja. Druge dužine su dostupne na zahtev: TSE– prem. d – navoj k dužina (L) u mm.Kontaktirajte nas za sve informacije o poručivanju proizvoda:
011/3171-328
060/6300-789
office@distanceri.rs


migor katalog

mali_logo
mali_logo