BINDAKS Sistem omogućava jednostavno povezivanje armirano betonskih elemenata u različitim fazama konstrukcija. Omogućava optimalnu vezu sa betonom, prenos sila smicanja i izbegavanje bušenja oplate. Bindak omogućava izgradnju spojeva zidova, ploče, konzole, podeste i stepenice.
Set se sastoji od uzdužne čeličnog perforiranog i pocinkovanog čeličnog profila (šine) i rebraste armature ugrađene u profil. Sa jedne strane profila, armatura je savijena u obliku ćiriličnog slova P (peovka)  i služi za fiksiranje za postojeću konstrukciju, dok su sa druge strane šipke povijene i pokrivene plastičnom trakom.


Upotreba BINDAX sistema značajno ubrzava radove i smanjuje troškove izrade armiranobetonskih elemenata.
- Jednostavno izvođenje spojeva konstrukcije pri naknadnom betoniranju.
- Jednostavna i brza ugradnja.
- Posebno konstruisana šina omogućava pravilnu pripremu spoja dva elementa.


BINDAX-S KUTIJA " B " : 80/ ARMATURA: fi 8,10 / RAZMAK IZMEĐU PEOVKI " e " :15,20,25

BINDAX-S KUTIJA " B "   : 110 / ARMATURA : fi 8,10,12 / RAZMAK IZMEĐU PEOVKI " e " : 10,15,20,25,30

BINDAX-S KUTIJA " B " : 140 / ARMATURA : fi 8,10,12 / RAZMAK IZMEĐU PEOVKI " e ": 10,15,20,25,30

BINDAX-S KUTIJA " B " : 160 / ARMATURA : fi 8,10,12, / RAZMAK IZMEĐU PEOVKI " e ": 10,15,20,25,30

BINDAX-S KUTIJA " B " : 190 / ARMATURA : fi 8,10,12 / RAZMAK IZMEĐU PEOVKI " e ": 10,15,20,25,30

BINDAX-S KUTIJA " B ": 220 / ARMATURA : fi 8,10,12 / RAZMAK IZMEĐU PEOVKI " e ": 10,15,20,25,30

BINDAX-S KUTIJA " B ": 240 / ARMATURA : fi 8,10,12, / RAZMAK IZMEĐU PEOVKI " e ": 10,15,20,25,30

Dostupne za izradu nestandardni bindax-s sa armaturama fi 14,16 , i sa različitim  dužinama l armature

https://www.forbuild.eu/wp-content/uploads/2020/05/Bendable-reinforcement-BINDAX.pdf

 


Kontaktirajte nas za sve informacije o poručivanju proizvoda:
011/3171-328
060/6300-789
office@distanceri.rs


migor katalog

mali_logo
mali_logo