Terva End Coupler pruža efikasnu alternativu tradicionalnom savijanju armature u detaljima betonske veze. Terva krajnja spojnica se sastoji od okruglog čeličnog diska sa rupom sa navojem u sredini, koji odgovara PSA-PSC, TSE ili PSE spoju. Proizvod je dostupan u pocinkovanoj i neobloženoj verziji. Terva krajnje spojnice ispunjavaju ACI 318 i Eurocode 2 u pogledu razvojnih dužina za čelik za armiranje. Krajnja spojnica je dizajnirana i testirana da obezbedi pravilno sidrenje u beton, sa kontaktnom površinom koja je 9 puta veća od površine poprečnog preseka armature, ili minimalni prečnik 3 puta veći od prečnika armature.
KB-W https://www.terwa.com/en/product-groups/reinforcement-systems/rebar-connection-system/accessories-for-rebar-connection-system/kb-w.html

KB https://www.terwa.com/en/product-groups/reinforcement-systems/rebar-connection-system/accessories-for-rebar-connection-system/kb.html

KBL https://www.terwa.com/en/product-groups/reinforcement-systems/rebar-connection-system/accessories-for-rebar-connection-system/kbl.html

KBC https://www.terwa.com/en/product-groups/reinforcement-systems/rebar-connection-system/accessories-for-rebar-connection-system/kbc.html

TWSK https://www.terwa.com/en/product-groups/reinforcement-systems/rebar-connection-system/accessories-for-rebar-connection-system/twsk.html

PSC  https://www.terwa.com/en/product-groups/reinforcement-systems/rebar-connection-system/accessories-for-rebar-connection-system/psc.html

SN https://www.terwa.com/en/product-groups/reinforcement-systems/rebar-connection-system/accessories-for-rebar-connection-system/sn.html

TPM https://www.terwa.com/en/product-groups/reinforcement-systems/rebar-connection-system/accessories-for-rebar-connection-system/tpm.html

TEC COUPLER https://www.terwa.com/en/product-groups/reinforcement-systems/rebar-connection-system/accessories-for-rebar-connection-system/tec-coupler.html

AP  https://www.terwa.com/en/product-groups/reinforcement-systems/rebar-connection-system/accessories-for-rebar-connection-system/ap.html

KU-02  https://www.terwa.com/en/product-groups/reinforcement-systems/rebar-connection-system/accessories-for-rebar-connection-system/ku-02.html

KU-10  https://www.terwa.com/en/product-groups/reinforcement-systems/rebar-connection-system/accessories-for-rebar-connection-system/ku-10.html

TPP  https://www.terwa.com/en/product-groups/reinforcement-systems/rebar-connection-system/accessories-for-rebar-connection-system/tpp.html 

 


Kontaktirajte nas za sve informacije o poručivanju proizvoda:
011/3171-328
060/6300-789
office@distanceri.rs


migor katalog

mali_logo
mali_logo