Naš 2D sistem prstenastih ankera za transport je vrhunskog kvaliteta ,pouzdan , jednostavan 
za korišćenje i ekonomičan sistem. Koristi se za transportovanje svih tipova betonskih 
elemenata. 
Neke od bitnih prednosti 2D sistema su: 
- Bezbedno,jednostavno i brzo spajanje i razdvajanje između sidrenih veza 
- Ankeri i veze su predviđene za opterećenja 0,7-26 tona 
- Visokokvalitetni legirani materijal za podizanje može se koristiti u bilo kojem okruženju 
- Savršeno rešenje za dizanje i transportovanje betonskih elemenata i u većini ugradnja 
- CE sertifikat. Svi Terwa podizni sistemi imaju CE oznaku koja garantuje usaglašenost sa 
Evropskim regulativama. 
- Ankeri su dizajnirani tako da odole minimalnom faktoru sigurnosti 3 
Proizvodi su dostupni u elektrolitičkom cinkovanju , toplom cinkovanju , 
AISI klasi A2 I A4. 
EC-Izjava o usaglašenosti sa direktivom o mašinama 2006/42/CE , odeljak 4.1.2.5 
EN ISO 12100:2011-03 Bezbednost mašina –opšti principi za projektovanje –ocena rizika i smanjenje rizika 
VDI/BV-BS6205:2012-04 Ankeri za podizanje ,sistemi za prefabrikovane betonske elemente ,principi,dizajn i primena


SA-TTU  https://www.terwa.com/en/product-groups/lifting-systems/2d-strip-anchor-lifting-system/2d-lifting-and-transport-anchors/sa-ttu.html

SA-B https://www.terwa.com/en/product-groups/lifting-systems/2d-strip-anchor-lifting-system/2d-lifting-and-transport-anchors/sa-b.html

SA-FA https://www.terwa.com/en/product-groups/lifting-systems/2d-strip-anchor-lifting-system/2d-lifting-and-transport-anchors/sa-fa.html

SA-FAW https://www.terwa.com/en/product-groups/lifting-systems/2d-strip-anchor-lifting-system/2d-lifting-and-transport-anchors/sa-faw.html

SA-SP  https://www.terwa.com/en/product-groups/lifting-systems/2d-strip-anchor-lifting-system/2d-lifting-and-transport-anchors/sa-sp.html

SA-ST https://www.terwa.com/en/product-groups/lifting-systems/2d-strip-anchor-lifting-system/2d-lifting-and-transport-anchors/sa-st.html

UNIVERZALNI ANKER 1,25T  https://www.terwa.com/en/product-groups/lifting-systems/2d-strip-anchor-lifting-system/2d-lifting-and-transport-anchors/universal-anchor-125-kn.html

SA-TU-HP https://www.terwa.com/en/product-groups/lifting-systems/2d-strip-anchor-lifting-system/2d-lifting-and-transport-anchors/sa-tu-hp.html


Kontaktirajte nas za sve informacije o poručivanju proizvoda:
011/3171-328
060/6300-789
office@distanceri.rs


migor katalog

mali_logo
mali_logo