Navojni podizni sistemi se koriste u prefabrikacijama i pogodni su za dizanje , transport i 
ugradnju prefabrikovanih elemenata na gradilištu. 
Neke od prednosti ovog sistema su: 
- Širok spektar čaura za dizanje 
- Navojni ankeri i liveni ankeri sa omčom. 
- Uspostavljanje veze na siguran i jednostavan način . 
- Većina sistema za podizanje može se ponovo koristiti. 
- CE sistem usaglašenosti.Svi Terwa podizni sistemi imaju CE oznaku koja garantuje da su u 
skladu sa Evropskim propisima. 
- Ekonomično rešenje za spajanje prefabrikovanih elemenata. 
1D Navojni podizni sistemi kombinuje dizanje ankera ugrađenog u betonsku jedinicu i uređaj 
za podizanje. 
Proizvodi su dostupni u elektrolitičkom cinkovanju , toplom cinkovanju , AISI klasi A2 I A4. 
EC-Izjava o usaglašenosti sa direktivom o mašinama 2006/42/CE , odeljak 4.1.2.5 
EN ISO 12100:2011-03 Bezbednost mašina –opšti principi za projektovanje –ocena rizika i smanjenje rizika 
VDI/BV-BS6205:2012-04 Ankeri za podizanje ,sistemi za prefabrikovane betonske elemente ,principi,dizajn i primenaKontaktirajte nas za sve informacije o poručivanju proizvoda:
011/3171-328
060/6300-789
office@distanceri.rs


migor katalog

mali_logo
mali_logo