TSE

PSA armaturna spojnicaobezbeđuje neprekidno armiranje za sve tipove prefabrikovanih betonskih jedinica

TSE

TSE armaturna spojnica je izrađena od armaturnog čelika standarda B450C, B500B ili B500C prema EN 10080 i BS4449, iskovana na jednom kraju i zatim valjana metričkim navojem. Krajnji prečnik je uvećan više od prečnika armature da bi se povećala čvrstoća navoja za zatezna i smična opterećenja. Za povezivanje sa PSA spojnicom za pojačanje, TSE spojnica se uvrne u spojnicu PKB celom dužinom navoja. Druge dužine su dostupne na zahtev: TSE– prem. d – navoj k dužina (L) u mm.

Poručivanje

Sve informacije o poručivanju proizvoda možete dobiti na brojeve telefona:
011/3171 328
060 6300 789
ili putem mail-a: office@distanceri.rs

Slični proizvodi

U odnosu na konkurenciju se ističemo time što svu našu robu isporučujemo direktno na gradilište kupca ili po želji u njegov magacin.