Tip WH

BINDAKS Sistem omogućava jednostavno povezivanje armirano betonskih elemenata u različitim fazama konstrukcija. Omogućava optimalnu vezu sa betonom, prenos sila smicanja i izbegavanje bušenja oplate. Bindak omogućava izgradnju spojeva zidova, ploče, konzole, podeste i stepenice.

Set se sastoji od uzdužne čeličnog perforiranog i pocinkovanog čeličnog profila (šine) i rebraste armature ugrađene u profil. Sa jedne strane profila, armatura je ravna i služi za fiksiranje za postojeću konstrukciju, dok su sa druge strane šipke povijene i pokrivene plastičnom trakom.

Tip WH

Savitljiva armatura BINDAKS Sistem omogućava jednostavno povezivanje armirano betonskih elemenata u različitim fazama konstrukcija. Omogućava optimalnu vezu sa betonom, prenos sila smicanja i izbegavanje buÅ¡enja oplate. Bindak omogućava izgradnju spojeva zidova, ploče, konzole, podeste i stepenice. 

Tip WH

BINDAX-S , TIP WH : KUTIJA 60,80 mm / ARMATURA fi : 8,10,12 / RAZMAK  : 10,15,20,25,30

https://www.forbuild.eu/wp-content/uploads/2020/05/Bendable-reinforcement-BINDAX.pdf

 

Poručivanje

Sve informacije o poručivanju proizvoda možete dobiti na brojeve telefona:
011/3171 328
060 6300 789
ili putem mail-a: office@distanceri.rs

Slični proizvodi

U odnosu na konkurenciju se ističemo time što svu našu robu isporučujemo direktno na gradilište kupca ili po želji u njegov magacin.