TIP H

BINDAKS Sistem omogućava jednostavno povezivanje armirano betonskih elemenata u različitim fazama konstrukcija. Omogućava optimalnu vezu sa betonom, prenos sila smicanja i izbegavanje bušenja oplate. Bindak omogućava izgradnju spojeva zidova, ploče, konzole, podeste i stepenice.

Set se sastoji od uzdužne čeličnog perforiranog i pocinkovanog čeličnog profila (Å¡ine) i rebraste armature ugraÄ‘ene u profil. Sa jedne strane profila, armatura je savijena u obliku kuke  i služi za fiksiranje za postojeću konstrukciju, dok su sa druge strane Å¡ipke povijene i u kutiji i pokrivene plastičnom trakom.

TIP H

Savitljiva armatura BINDAKS Sistem omogućava jednostavno povezivanje armirano betonskih elemenata u različitim fazama konstrukcija. Omogućava optimalnu vezu sa betonom, prenos sila smicanja i izbegavanje buÅ¡enja oplate. Bindak omogućava izgradnju spojeva zidova, ploče, konzole, podeste i stepenice. 

TIP H

BINDAX-S , tip H : širina kuije :60,80 mm / armatura fi : 8,10,12 / razmak između peovke : 10,15,20,25,30

BINDAX-S,tip 2H 110-12/15

https://www.forbuild.eu/wp-content/uploads/2020/05/Bendable-reinforcement-BINDAX.pdf

Poručivanje

Sve informacije o poručivanju proizvoda možete dobiti na brojeve telefona:
011/3171 328
060 6300 789
ili putem mail-a: office@distanceri.rs

Slični proizvodi

U odnosu na konkurenciju se ističemo time što svu našu robu isporučujemo direktno na gradilište kupca ili po želji u njegov magacin.