2D KUKE - ALAT ZA DIZANJE

2D KUKE - ALAT ZA DIZANJE

Sistemi za podizanje TF1 i TF2 su napravljeni od visokokvalitetnog čelika i projektovani su sa faktorom sigurnosti c= 5. Kada se sistemi TF1 i TF2 montiraju sa odgovarajućim ankerom, zajedno imaju minimalni faktor sigurnosti sidra c= 3. Pre isporuke , radno opterećenje svakog sistema se testira tri puta, a prilažu se pojedinačni sertifikati o ispitivanju. Svako kvačilo za podizanje TF1 je označeno grupom opterećenja sidra, CE oznakom, proizvođačem i identifikacionim brojevima.

Poručivanje

Sve informacije o poručivanju proizvoda možete dobiti na brojeve telefona:
011/3171 328
060 6300 789
ili putem mail-a: office@distanceri.rs

Slični proizvodi

U odnosu na konkurenciju se ističemo time što svu našu robu isporučujemo direktno na gradilište kupca ili po želji u njegov magacin.