2D - ANKERI

CENA NA UPIT

Naš 2D sistem prstenastih ankera za transport je vrhunskog kvaliteta ,pouzdan , jednostavan 
za korišćenje i ekonomičan sistem. Koristi se za transportovanje svih tipova betonskih 
elemenata. 
Neke od bitnih prednosti 2D sistema su: 
- Bezbedno,jednostavno i brzo spajanje i razdvajanje između sidrenih veza 
- Ankeri i veze su predviđene za opterećenja 0,7-26 tona 
- Visokokvalitetni legirani materijal za podizanje može se koristiti u bilo kojem okruženju 
- Savršeno rešenje za dizanje i transportovanje betonskih elemenata i u većini ugradnja 
- CE sertifikat. Svi Terwa podizni sistemi imaju CE oznaku koja garantuje usaglašenost sa 
Evropskim regulativama. 
- Ankeri su dizajnirani tako da odole minimalnom faktoru sigurnosti 3 
Proizvodi su dostupni u elektrolitičkom cinkovanju , toplom cinkovanju , 
AISI klasi A2 I A4. 
EC-Izjava o usaglašenosti sa direktivom o mašinama 2006/42/CE , odeljak 4.1.2.5 
EN ISO 12100:2011-03 Bezbednost mašina –opšti principi za projektovanje –ocena rizika i smanjenje rizika 
VDI/BV-BS6205:2012-04 Ankeri za podizanje ,sistemi za prefabrikovane betonske elemente ,principi,dizajn i primena

2D - ANKERI

Naš 2D sistem prstenastih ankera za transport je vrhunskog kvaliteta ,pouzdan , jednostavan 
za korišćenje i ekonomičan sistem. Koristi se za transportovanje svih tipova betonskih 
elemenata. 
Neke od bitnih prednosti 2D sistema su: 
- Bezbedno,jednostavno i brzo spajanje i razdvajanje između sidrenih veza 
- Ankeri i veze su predviđene za opterećenja 0,7-26 tona 
- Visokokvalitetni legirani materijal za podizanje može se koristiti u bilo kojem okruženju 
- Savršeno rešenje za dizanje i transportovanje betonskih elemenata i u većini ugradnja 
- CE sertifikat. Svi Terwa podizni sistemi imaju CE oznaku koja garantuje usaglašenost sa 
Evropskim regulativama. 
- Ankeri su dizajnirani tako da odole minimalnom faktoru sigurnosti 3 
Proizvodi su dostupni u elektrolitičkom cinkovanju , toplom cinkovanju , 
AISI klasi A2 I A4. 
EC-Izjava o usaglašenosti sa direktivom o mašinama 2006/42/CE , odeljak 4.1.2.5 
EN ISO 12100:2011-03 Bezbednost mašina –opšti principi za projektovanje –ocena rizika i smanjenje rizika 
VDI/BV-BS6205:2012-04 Ankeri za podizanje ,sistemi za prefabrikovane betonske elemente ,principi,dizajn i primena

Poručivanje

Kod nas možete poručiti proizvod i mi ćemo ga poslati poštom Informacije za poručuvanje
Cena dostave varira od same težine poručene robe Cene poručivanja
Ukoliko niste zadovoljni sa poručenim proizvodom možete ga vratiti u roku od 14 radnih dana.

Slični proizvodi

U odnosu na konkurenciju se ističemo time što svu našu robu isporučujemo direktno na gradilište kupca ili po želji u njegov magacin.