2D - ANKERI

2D - ANKERI

NaÅ¡ 2D sistem prstenastih ankera za transport je vrhunskog kvaliteta ,pouzdan , jednostavan 
za korišćenje i ekonomičan sistem. Koristi se za transportovanje svih tipova betonskih 
elemenata. 
Neke od bitnih prednosti 2D sistema su: 
- Bezbedno,jednostavno i brzo spajanje i razdvajanje izmeÄ‘u sidrenih veza 
- Ankeri i veze su predviÄ‘ene za opterećenja 0,7-26 tona 
- Visokokvalitetni legirani materijal za podizanje može se koristiti u bilo kojem okruženju 
- SavrÅ¡eno reÅ¡enje za dizanje i transportovanje betonskih elemenata i u većini ugradnja 
- CE sertifikat. Svi Terwa podizni sistemi imaju CE oznaku koja garantuje usaglaÅ¡enost sa 
Evropskim regulativama. 
- Ankeri su dizajnirani tako da odole minimalnom faktoru sigurnosti 3 
Proizvodi su dostupni u elektrolitičkom cinkovanju , toplom cinkovanju , 
AISI klasi A2 I A4. 
EC-Izjava o usaglaÅ¡enosti sa direktivom o maÅ¡inama 2006/42/CE , odeljak 4.1.2.5 
EN ISO 12100:2011-03 Bezbednost maÅ¡ina –opÅ¡ti principi za projektovanje –ocena rizika i smanjenje rizika 
VDI/BV-BS6205:2012-04 Ankeri za podizanje ,sistemi za prefabrikovane betonske elemente ,principi,dizajn i primena

Poručivanje

Sve informacije o poručivanju proizvoda možete dobiti na brojeve telefona:
011/3171 328
060 6300 789
ili putem mail-a: office@distanceri.rs

Slični proizvodi

U odnosu na konkurenciju se ističemo time što svu našu robu isporučujemo direktno na gradilište kupca ili po želji u njegov magacin.