1D KUKE-ALATI ZA DIZANJE

1D KUKE-ALATI ZA DIZANJE

Navojni podizni sistemi se koriste u prefabrikacijama i pogodni su za dizanje , transport i 
ugradnju prefabrikovanih elemenata na gradiliÅ¡tu. 
Neke od prednosti ovog sistema su: 
- Å irok spektar čaura za dizanje 
- Navojni ankeri i liveni ankeri sa omčom. 
- Uspostavljanje veze na siguran i jednostavan način . 
- Većina sistema za podizanje može se ponovo koristiti. 
- CE sistem usaglaÅ¡enosti.Svi Terwa podizni sistemi imaju CE oznaku koja garantuje da su u 
skladu sa Evropskim propisima. 
- Ekonomično reÅ¡enje za spajanje prefabrikovanih elemenata. 
1D Navojni podizni sistemi kombinuje dizanje ankera ugraÄ‘enog u betonsku jedinicu i ureÄ‘aj 
za podizanje. 
Proizvodi su dostupni u elektrolitičkom cinkovanju , toplom cinkovanju , AISI klasi A2 I A4. 
EC-Izjava o usaglaÅ¡enosti sa direktivom o maÅ¡inama 2006/42/CE , odeljak 4.1.2.5 
EN ISO 12100:2011-03 Bezbednost maÅ¡ina –opÅ¡ti principi za projektovanje –ocena rizika i smanjenje rizika 
VDI/BV-BS6205:2012-04 Ankeri za podizanje ,sistemi za prefabrikovane betonske elemente ,principi,dizajn i primena

Poručivanje

Sve informacije o poručivanju proizvoda možete dobiti na brojeve telefona:
011/3171 328
060 6300 789
ili putem mail-a: office@distanceri.rs

Slični proizvodi

U odnosu na konkurenciju se ističemo time što svu našu robu isporučujemo direktno na gradilište kupca ili po želji u njegov magacin.