AND id_tip_proizvoda=7 MiGor SpeacerS - Mreža za prekid betoniranja
1 proizvoda: Mreža za prekid betoniranja deblja

U odnosu na konkurenciju se ističemo time što svu našu robu isporučujemo direktno na gradilište kupca ili po želji u njegov magacin.