AND id_tip_proizvoda=30 MiGor SpeacerS - Terwa spajanje prefabrikovanih betonskih elemenata
4 proizvoda: ANKER Å INE

U odnosu na konkurenciju se ističemo time što svu našu robu isporučujemo direktno na gradilište kupca ili po želji u njegov magacin.