AND id_tip_proizvoda=29 MiGor SpeacerS - Terwa spajanje prefabrikovanih betonskih elemenata
2 proizvoda: UMETCI ZA FIKSIRANJE

U odnosu na konkurenciju se ističemo time što svu našu robu isporučujemo direktno na gradilište kupca ili po želji u njegov magacin.