AND id_tip_proizvoda=27 MiGor SpeacerS - Terwa podizanje prefabrikovanih betonskih elemenata
3 proizvoda: 3D SISTEM ZA PODIZANJE

U odnosu na konkurenciju se ističemo time što svu našu robu isporučujemo direktno na gradilište kupca ili po želji u njegov magacin.