AND id_tip_proizvoda=21 MiGor SpeacerS - Bindax - armaturni nastavak
1 proizvoda: Bindax-tip N

U odnosu na konkurenciju se ističemo time što svu našu robu isporučujemo direktno na gradilište kupca ili po želji u njegov magacin.