AND id_tip_proizvoda=2 MiGor SpeacerS - Distanceri

U odnosu na konkurenciju se ističemo time što svu našu robu isporučujemo direktno na gradilište kupca ili po želji u njegov magacin.