AND id_tip_proizvoda=13 MiGor SpeacerS - Bindax - armaturni nastavak
1 proizvoda: Bindax-tip H

U odnosu na konkurenciju se ističemo time što svu našu robu isporučujemo direktno na gradilište kupca ili po želji u njegov magacin.