AND id_tip_proizvoda=1 MiGor SpeacerS - Distanceri
3 proizvoda: Betonski

U odnosu na konkurenciju se ističemo time što svu našu robu isporučujemo direktno na gradilište kupca ili po želji u njegov magacin.