Metalni distancer Žilet

Dužina Code Kom u paketu
Distancer 08 ZO 008 100
Distancer 10 ZO 010 100
Distancer 12 ZO 012 100
Distancer 15 ZO 015 100
Distancer 18 ZO 018 100
Distancer 20 ZO 020 100
Distancer 25 ZO 025 100
Distancer 30 ZO 030 100
Distancer 35 ZO 035 100
Distancer 40 ZO 040 100
Distancer 45 ZO 045 100
Distancer 50 ZO 050 100
Distancer 55 ZO 055 100

Metalni distancer (ŽILET) koristi se za troslojnu žutu oplatu.

MiGor SpeacerS Proizvodi