Stezna glava za žabice - Prateći elementi

Jednostavno stezanje oplate do sile stezanja od 2,0 kg.

MiGor SpeacerS Proizvodi