Prateći Elementi

O Distancerima

Pravilan (projektom predviđeni) položaj armature u armirano-betonskim elementima i konstrukcijama, od presudne je važnosti za njihovo kvalitetno izvođenje.

MiGor SpeacerS Proizvodi