Pravilan (projektom predviđeni) položaj armature u armirano-betonskim elementima i konstrukcijama, od presudne je važnosti za njihovo kvalitetno izvođenje. Jedino na taj način projektni betonski element može u potpunosti, trajno i sigurno, vršiti ulogu koja mu je namjenjena.

Ukoliko položaj postavljene armature u betonskoj konstrukciji ne odgovara projektu po kom je taj položaj određen, nikako se ne može računati sa tim da će betonski element imati projektne karakteristike, već će one uvek, u većoj ili manjoj meri, biti lošije.

Dugogodišnja iskustva građevinske industrije u radu sa betonima dovela su do apsolutno potvrđenih činjenica o uzrocima koji su odgovorni za prerano starenje betona. Kao najčešći krivac imenovano je oštećenje zaštitnog sloja, usled čega dolazi do oksidiranja armature u betonu, izraženijeg negativnog uticaja temperaturnih promena na dilatacije čelika u betonu, i na kraju, dolazi do gubljenja projektnih neophodnih karakteristika čvrstoće i savijanja.
Najefikasniji način da zaštitni sloj zadrži projektnu dimenziju jeste postavljanje distancera. Pomoću njih, čak i u uslovima gradilišta, neće doći do sitnih nepreciznosti koje u perspektivi ugrožavaju čitavu betonsku konstrukciju.

Distanceri za beton se u najvećem broju slučajeva izrađuju od plastike, zbog čega predstavljaju mali izdatak prilikom investiranja radova, ali u velikoj meri doprinose kvalitetu izvođenja. U uslovima gradilišta nemoguće je kontrolisati rad svakog pojedinca, niti se može u potpunosti pouzdati u njihovu savesnost. Iz toga razloga su među građevincima uvek cenjena, jednostavna i jeftina rješenja koja podižu nivo garancije za izvedene radove.
Distanceri za beton su zato neophodni i sastavni deo pri izvođenju svih armiračkih radova, kako u industrijskoj, tako i u individualnoj gradnji. Ponuda na tržištu obuhvata sve elemente bez kojih se armiranje betona ne može zamisliti, a uz njih posao postaje lakši, brži i neuporedivo kvalitetniji. Spektar proizvoda je takav da svi koji su u poslu armiranja, izvođenja betonskih kostrukcija , mogu posao završiti na najprecizniji i najjednostavniji način, što istovremeno znači i najekonomičniji i najsigurniji.

MiGor SpeacerS Proizvodi