Čelični distanceri

  • jahaci
  • jahaci
  • zileti metalni distanceri

Koriste se za postavljanje između gornje i donje zone armaturnih mreža. Konstrukcija i oblik ovih distancera omogućavaju veliku nosivost i stabilnost te ubrzavaju rad na gradilištu.
Visina od 3cm do 34cm, a duzina od 200cm. Utrošak 1m na 1m². Cenom takodje menjaju vredost JAHAČA.

O Distancerima

Pravilan (projektom predviđeni) položaj armature u armirano-betonskim elementima i konstrukcijama, od presudne je važnosti za njihovo kvalitetno izvođenje.

Čelični distanceri

MiGor SpeacerS Proizvodi